Przekładnia

Przekładnia mechanizmu podnoszenia

mech_pod

Koła zębate

Poz.

Liczba zębów:

Moduł: Kąt pochylenia: Nr. części:
Wciągniki Q = 0,5 t 2/1 i Q = 1,0 - 4/1
1. 13  1,5  

15°

WR 3893
2. 48 WR 3891
3. 20 2,0 WR 3894
4. 37 WR 3892
5. 17 2,0 WR 3890
6. 39

WR 3895

12 2,0 proste
7. 69 WR 2344
Poz.

Liczba zębów:

Moduł: Kąt pochylenia: Nr. części:
Wciągniki Q = 1,0 t 2/1 i Q = 2,0 - 4/1
1. 18  1,5  

15°

WR 1888
2. 55 WR 926
3. 18 2,0 WR1887
4. 47 WR 925
5. 17 2,0 WR1886
6. 48

WR 1885

15 2,0 proste
7. 80 WR 818
Poz.

Liczba zębów:

Moduł: Kąt pochylenia: Nr. części:
Wciągniki Q = 3,2 t 2/1 i Q = 6,3- 4/1
1. 16  1,5  

15°

WR 1654
2. 58 WR 1656
3. 18 2,0 WR 1653
4. 62 WR 1655
5. 19 3,0 WR 634
6. 40

WR 633

12 3,5 proste
7. 59 WR 736
Poz.

Liczba zębów:

Moduł: Kąt pochylenia: Nr. części:
Wciągniki Q = 2,0 t 2/1 i Q = 4,0 - 4/1
1. 15  1,5  

15°

WR 2080
2. 53 WR 2082
3. 20 2,0 WR 2079
4. 50 WR 2081
5. 18 2,0 WR 2078
6. 43

WR 2077

12 3,0 proste
7. 62 WR 3893
Poz.

Liczba zębów:

Moduł: Kąt pochylenia: Nr. części:
Wciągniki Q = 5,0 t 2/1 i Q = 10,0- 4/1
1. 18  1,5  

15°

WR 1332
2. 67 WR 613
3. 17 2,0 WR 1651
4. 72 WR 1652
5. 21 3,0 WR 609
6. 51

WR 753

15 4,0 proste
7. 62 WR754

Galeria:

wr753 wr612 wr609
WR 753 WR 612 WR 609
wr1332 wr613 wr1032
WR 1332 WR 613 WR 1032