Wózek

Wózek z napędem elektrycznym

wozek_z_nap

Wciągniki

Q = 5,0 t - 2/1
Q = 10,0 t - 4/1

Poz. Liczba zębów Moduł Kąt pochylenia Numer części
1. 21  1,5  14º11'  WR 1775
2. 88      WR 527
3. 14 3 zęby proste  WR 529
4*. 70      WR 369
5. Koło jezdne nieuzębione WR 370

Wciągniki

Q = 0,5 t - 2/1
Q = 1,0 t - 4/1

Poz. Liczba zębów Moduł Kąt pochylenia Numer części
1. 13  1,5  14º11'  WR 2374
2. 49      WR 2384
3. 14 2 zęby proste  WR 2385
4*. 53      WR 2383
5. Koło jezdne nieuzębione WR 2397

Wciągniki

Q = 2,0 t - 2/1
Q = 4,0 t - 4/1

Poz. Liczba zębów Moduł Kąt pochylenia Numer części
1. 18  1,5  14º11'  WR 2154
2. 73      WR 2165
3. 16 2,5 zęby proste  WR 2166
4*. 57      WR 2167
5. Koło jezdne nieuzębione WR 2159

Wciągniki

Q = 1,0 t - 2/1
Q = 2,0 t - 4/1

Poz. Liczba zębów Moduł Kąt pochylenia Numer części
1. 18  1,5  14º11'  WR 1819
2. 44      WR 1818
3. 13 2 zęby proste  WR 1817
4*. 62      WR 1821
5. Koło jezdne nieuzębione WR 1820

Wciągniki

Q = 3,2 t - 2/1
Q = 6,3 t - 4/1

Poz. Liczba zębów Moduł Kąt pochylenia Numer części
1. 21  1,5  14º11'  WR 1775
2. 88      WR 527
3. 15 3 zęby proste  WR 549
4*. 54      WR 550
5. Koło jezdne nieuzębione WR 535

* Koło jezdne uzębione.
Uwaga: w wciągnikach o układzie linowym 4/1 wszystkie koła jezdne są uzębione!

Galeria

bok_nap
Bok wózka 2t napędzany Bok wózka 2t nienapędzany WR 370
WR 369 WR 527 WR 529