Konserwacja suwnic

Jedną z usług, którą świadczymy dla klientów jest konserwacja suwnic. To urządzenia, transportu bliskiego, wykorzystywane na co dzień do przenoszenia materiałów w pionie i poziomie. Suwnice pracują w ruchu przerywanym. Używane są w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz szerokością mostu. Wykorzystuje się je do prac w pomieszczeniach zamkniętych (typu hale i inne) oraz na przestrzeniach otwartych.
Konserwacja jest o tyle ważnym zabiegiem, że dzięki odpowiedniemu zadbaniu o suwnice i inne urządzenia, będą one długo służyły. Biorąc pod uwagę, że są to urządzenia stanowiące podstawę działania wielu przedsiębiorstw ich bieżące przeglądy są jak najbardziej wskazane. Rutynowe czynności konserwacyjne suwnic i innych urządzeń dźwignicowych takie jak np. regulacja, czyszczenie, smarowanie, pozwolą ograniczyć zużywanie poszczególnych elementów oraz zapobiegną niepotrzebnym przestojom w pracy.

Oferujemy konserwację suwnic, wciągników, wciągarek i żurawi:
– ogólnego przeznaczenia (hakowe)
– specjalnego przeznaczenia (np. lejnicze, czerpakowe, trawersowe, chwytakowe, wsadowe, kleszczowe, łapowe)

Wszystkie prace konserwacyjne wykonujemy profesjonalnie. Korzystając z nowoczesnego sprzętu, technologii oraz doświadczenia szybko zlokalizujemy każdą usterkę. Zajmujemy się naprawami pogwarancyjnymi. Wszelkie konserwacje i remonty przeprowadzamy zgodnie z ustalonymi z klientem terminem. Często z tymi czynnościami łączymy również przeglądy, dzięki którym można ocenić stan urządzeń, a tym samym zapobiec ewentualnym awariom w przyszłości.

Ponieważ suwnice podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego warto pamiętać o tym, aby ich stan techniczny był zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

BZUT – firma specjalizująca się w kompleksowej naprawie i konserwacji urządzeń dźwignicowych. Zapraszamy do współpracy.