Technologia

Zastosowanie wciągników:

Wciągniki elektryczne linowe służą do pionowego, swobodnego podnoszenia nosiwa lub pionowego podnoszenia nosiwa i przemieszczania go wzdłuż dwuteowej belki nośnej, prostej lub zakrzywionej.

Przystosowane są do eksploatacji zarówno w hali jak i na odkrytej przestrzeni w warunkach grupy natężenia pracy A5 wg. PN-91/M-06503.

Mogą pracować w klimacie umiarkowanym w temperaturze od -25 C do +40 C, w środowisku o wilgotności do 80%, wolnym od gazów wybuchowych, żrących oparów i nadmiernego zapylenia, zwłaszcza cementem.

Dostosowane są do zasilania prądem trójfazowym o napięciu 380V lub 500V i częstotliwości 50 HZ.

Sterowanie odbywa się prądem o napięciu bezpiecznym 42V.

Osłony aparatów elektrycznych wciągników zapewniają stopień ochrony IP 54 wg. PN-79/E-08106.

Silniki mechanizmu podnoszenia zaopatrzone są w zabezpieczenia przed uszkodzeniem na skutek przegrzania uzwojeń.

Wciągniki przystosowane do jazdy po dolnej półce znormalizowanych dźwigarów dwuetowych.

Rozstawy kół jezdnych są nastawiane na wymagane szerokości półek belek dwuetowych.

Wszystkie odmiany wciągników dwulinowych 2/1 za wyjątkiem stacjonarnych leżących w ukł. 21, 24, 31, 32 wyposażone są w ogranicznik obciążenia. Wciągniki czterolinowe 4/1 nie są wyposażone w ograniczniki obciążenia.

Sposób oznaczenia wciągników:

sposoboznaczenia

tech1

Poz. Zespoły i części występujące w wciągnikach: Dostawca części:
1. Przekładnia mechanizmu podnoszenia

BZUT 

 

2. Bęben z pierścieniem prowadzącym linę
3. Silnik mechanizmu podnoszenia
4. Lina nośna
5. Zblocze
6. Wózek z napędem elektrycznym /wciągniki "J", "JP"/
7. Wózek z napędem ręcznym /wciągniki "R"/
8. Silnik mechanizmu jazdy / wciągniki "J", "JP"/
9. Strefa sterownicza
10. Kaseta sterownicza WR 2560 - dla wc. L, R, W
WR 2561 - dla wc. J, JP - 1 pręd. jazdy
WR 2562 - dla wc. J, JP - 2 pręd. jazdy
11. Wyłącznik krańcowy WR 2544
12. Łącznik LM 10